Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách

Poslední změna: Středa 04.02.2015 07:51 by slezsk109
Reg. č. CZ.1.06/3.1.00/03.07307

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava předložilo v rámci 3. výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR žádost o dotaci na podporu projektu „Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách“ z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti.
Projekt „Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách“ byl dne 20.6. 2011 schválen a na základě doporučení výběrové komise byla na výše uvedený projekt přidělena finanční podpora ve výši 7 605 561,60 Kč.
Cílem tohoto projektu je zrekonstruovat a vybavit budovu na ulici Holvekova 204/44 v Ostravě Kunčičkách a vytvořit tak vhodné prostředí pro zřízení nízkoprahového a poradenského centra pro obyvatele sociálně vyloučené lokality. V objektu v současnosti funguje knihovna a služebna městské policie, jejichž provoz zůstane i nadále zachován. V nově vybudovaném nízkoprahovém a poradenském centru budou poskytovány sociální služby odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby zaměřené na sociální problematiku obyvatel sociálně vyloučené lokality. Provoz těchto služeb bude hrazen prostřednictvím navazujícího projektu „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách“ podpořeného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

logo.bmp

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »