Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výchovně vzdělávací semináře zakončené krátkodobým zážitkovým pobytem pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Poslední změna: Pondělí 19.09.2016 10:38
Rovněž v letošním roce získal městský obvod Slezská Ostrava z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci za účelem zajištění prevence kriminality, díky níž mohl v letních měsících realizovat vzdělávací semináře, na které navazovaly jednodenní výlety a následně čtyřdenní zážitkový pobyt na chatě Svoboda na Ostravici.

Celý projekt byl zaměřen na rodiny s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijící v sociálně vyloučených lokalitách městského obvodu Slezská Ostrava včetně rodin využívajících sociální službu Azylového domu pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov a Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem, Bohumínská 25, Ostrava –Muglinov.

První fáze projektu zahrnovala dva preventivní semináře, které proběhly v měsíci červnu v prostorách azylového domu pro rodiny s dětmi. Seminář městské policie byl zaměřen na základní právní povědomí a prevenci negativních společenských jevů. Seminář vedoucího OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava Mgr. Václava Pěkníka byl věnován problematice záškoláctví, drogové závislosti a gamblerství.

Na preventivní semináře navazovaly jednodenní volnočasové aktivity - návštěva zoologické zahrady a planetária.

Ve dnech 11. 07. 2016 – 14. 07. 2016 proběhl krátkodobý zážitkový pobyt, jehož se zúčastnili starostka městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora Jelonková a místostarosta Mario Lyčka. Cílovou destinací byla chata Svoboda na Ostravici. V průběhu pobytu se děti společně s rodiči věnovali volnočasovým aktivitám zahrnující branné hry, vědomostní soutěže, karneval s diskotékou a tradiční stezku odvahy, která byla tentokrát připravena také pro zaměstnance odboru sociálních věcí. V rámci pobytu jsme společně navštívili nedaleké koupaliště Sluníčko a muzeum Tatra v Kopřivnici.

Smyslem projektu bylo navázání užší spolupráce s rodinou a umožnit rodičům s dětmi trávit volný čas společně v prostředí mimo vyloučené lokality.

Mgr. Kateřina Krenželoková

Zaměstnanec pověřený vedením azylového domu

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »