Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vybavení výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu včetně poskytnutí volnočasového aktivizačního programu a psychologického poradenství

Poslední změna: Čtvrtek 03.12.2015 12:41
Městský obvod Slezská Ostrava realizoval díky získaným dotacím z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem podpory v oblasti prevence kriminality vznik výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu, Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov.

Volnočasová místnost nabízí dětem možnost aktivního prožívání volného času, získávání nových poznatků a zvyšování stávajících znalostí. Výchovně vzdělávací místnost slouží pro přípravu školních dětí a další vzdělávací aktivity zahrnující přednášky k aktuálním tématům.  Hlavním cílem pro vytvoření těchto prostor je nabídka aktivního trávení volného času tvořivým a cíleným způsobem se zaměřením na výchovu a vzdělávání rizikových dětí a mládeže. Účelem je taktéž zainteresování rodičů dětí, kteří by se aktivně podíleli na rozvoji svých potomků.

Součástí celého projektu bylo rovněž zajištění bezplatného psychologického poradenství a aktivizačního pracovníka. Smyslem psychologického poradenství je získání včasné odborné pomoci rodinám ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Psychologické poradenství probíhalo v prostorách Azylového domu 2x měsíčně po dobu půl roku. V rámci aktivizačních činností děti absolvovaly turnaje ve stolním tenise, bowlingu a badmintonu. Zúčastnily se kulturních akcí pořádaných v Azylovém domě nebo Dne policie, který se konal na slezskoostravském hradě. Starší děti navštěvovaly počítačový kurz a pro menší děti byl realizován individuální program v prostorách Azylového domu, který zahrnoval soutěže, výtvarné činnosti a další dovednosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. U dětí školou povinných pak byla aktivizace zaměřena na přípravu do školy a doučování.

Projekt byl ukončen 30. listopadu 2015. Rádi bychom touto cestou poděkovali statutárnímu městu Ostrava za schválení transferu našemu městskému obvodu a také vedení městského obvodu Slezská Ostrava, jenž se na finanční podpoře celého projektu rovněž podílel.

Mgr. Kateřina Krenželoková

Zaměstnanec pověřený vedením azylového domu

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »