Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách

Poslední změna: Středa 04.02.2015 07:50 by slezsk109
Reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00004

V rámci vyhlášené kontinuální výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, podalo statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava žádost o dotaci na podporu projektu „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách“.
Na základě schválené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, doporučené k financování hodnotící komisí dne 8. 12. 2010 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu v celkové maximální výši 6 892 628,60 Kč.
Projekt je zaměřen na zajištění provozu nízkoprahového a poradenského centra, kde budou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění sociální služby odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě sociální služby, zaměřené na sociální problematiku obyvatel sociálně vyloučené lokality, budou poskytovány v ambulantní i terénní formě. Cílem je pomocí realizovaných služeb podpořit sociálně znevýhodněné osoby v rozvoji sociálních dovedností a kompetencí tak, aby dokázaly řešit své problémy a pomocí volnočasových, osvětových a vzdělávacích aktivit vytvořit prostředí, jenž bude působit jako prevence špatných životních strategií.
V nově vzniklém centru bude součástí také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož provoz bude zajištěn samostatným projektem poskytovatele této sociální služby.
Projekt OP LZZ „Provoz nízkoprahového a poradenského zařízení v Ostravě – Kunčičkách“ navazuje na projekt Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. Jedná se o projekt „Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách“, jehož cílem je vytvořit vhodné prostředí pro zřízení nízkoprahového a poradenského centra pro obyvatele sociálně vyloučené lokality, v němž budou poskytovány sociální služby.
Datum ukončení realizace projektu: 30.6. 2015

eu.bmp

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »