Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Na Slezskoostravské radnici proběhl odborný workshop o simulacích městského plánování

Poslední změna: Pátek 25.08.2017 11:44
V pondělí 31. července 2017 proběhl v reprezentativních prostorách Slezskoostravské radnice odborný workshop s názvem „Potřeby a očekávání spojené se simulací scénářů městského plánování za současných a budoucích klimatických podmínek.“ Workshopu se účastnili i zástupci Odboru pro rozvoj obvodu a veřejných zakázek

flag_yellow_highMěsta jsou obecně ohrožena dopady změn klimatu nejen díky vysoké koncentraci lidí, ale také výstavbou infrastruktury, hospodářskou a průmyslovou činnosti. Sama města mají tendenci zhoršovat některé extrémy klimatu, jako jsou například vlny horka, záplavy, aj. Cílem workshopu bylo zjistit, jaký mají účastníci workshopu názor na zpracování dat týkajících se klimatických změn a jejich vlivu na územní plánování. Workshopu se zúčastnilo 23 osob a jednalo se o zástupce soukromých firem, neziskového sektoru, univerzit i veřejné správy. Do workshopu se aktivně zapojili i zástupci Odboru pro rozvoj obvodu a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

P7312341_1080 (1)Workshop se konal v rámci inovativního projektu 730004 — Panevropské městské klimatické služby, který je financován programem Evropské unie HORIZON 2020. Cílem projektu je zpracovat systém, který by byl schopen předložit nejlepší vědecké dostupné údaje o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude uchopitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Za koncové uživatele jsou považovány jak soukromé, P7312344_1080 (1)tak veřejné subjekty. Do řešení projektu je celkem zapojeno 14 partnerů z 6 evropských zemí. Partnerem projektu za Českou republiku je Institut udržitelného rozvoje sídel, na jehož webových stránkách www.iurs.cz se můžete dozvědět více informací jak o projektu, tak tématu rozvoje měst.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »