Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Modernizace vybavení základních škol mestského obvodu Slezská Ostrava

Poslední změna: Středa 04.02.2015 07:50 by slezsk109
Registracní císlo: CZ.1.10/2.1.00/08.00729

Projekt „Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava“ je realizován v
rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa 2
Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílcí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko c. 36/359 ze dne 21.4. 2010.
Do projektu jsou zapojeny všechny čtyri základní školy městského obvodu Slezská Ostrava. Hlavním
cílem projektu je modernizace učeben výpočetní techniky, dovybavení odborných učeben přírodních
věd informačními a komunikačními technologiemi a multimediální technikou, např. interaktivními
tabulemi, dataprojektory a vizualizéry, které umožní jednodušší a názornější prezentaci učiva žákum.
V rámci projektu budou vybudovány také třídy pro specializovanou výuku – tzv. digitální jazykové
laboratoře a dle potreb jednotlivých škol bude provedena rovnež modernizace vybavení odborných
fyzikálních laboratoří.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
prostřednictvím dotace ve výši 8,2 mil. Kc.
Ukončení projektu: 6/2011

eu.bmp

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »