Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Hezký pozdrav z Ostravice

Poslední změna: Středa 04.10.2017 16:51
Městský obvod Slezská Ostrava připravil, za finanční podpory Magistrátu města Ostravy, projekt s názvem ,,Vdělávací semináře provázané se zážitkovým pobytem a jednodenními volnočasovými aktivitami“.

Projektu se zúčastnily děti a rodiče z Azylového domu, Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov, Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem, Bohumínská 25, Ostrava – Muglinov a agend OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava.

Účelem projektu bylo zaměření se na oblast primární prevence kriminality, a to podporou volnočasových aktivit a realizací odborných přednášek.

V měsíci červnu byly pro rodiče, ve spolupráci s panem Čížkem z městské policie a Mgr. Pěkníkem, vedoucím oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMOb Slezská Ostrava, připraveny dva semináře, jež byly zaměřeny na dluhovou problematiku, insolvenční řízení a záškoláctví. Ve stejný čas přichystali zaměstnanci oddělení sociálních služeb pro děti besídky, na kterých probrali jak se správně a bezpečně chovat v dopravě a základy první pomoci.   

Druhý červencový týden odjeli všichni aktéři na zážitkový pobyt na chatu Svoboda na Ostravici, kde se účastnili soutěží družstev, výletů a dalších aktivit.

V měsíci srpnu byly pro děti připraveny další jednodenní akce jako návštěva kina, koupaliště, světa techniky, Miniuni nebo dětského dopravního hřiště, kde mohly prakticky vyzkoušet nabyté vědomosti z červnové besídky.

Za finanční podporu pro uskutečnění těchto aktivit bychom chtěli poděkovat Radě města Ostravy, která rozhodla o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy a vedení městského obvodu Slezská Ostrava. Poděkování patří rovněž zaměstnancům odboru sociálních věcí, kteří se podíleli nejen na realizaci seminářů a volnočasových aktivit, ale také se se zápalem účastnily jednotlivých soutěží.

Mgr. Kateřina Krenželoková

Zaměstnanec pověřený vedením azylového domu

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »