Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuality pro Slideshow

Poslední změna: Neděle 21.11.2010 21:49
OZO Ostrava věnuje zákazníkům jeden svoz bioodpadu ZADARMO Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 28.04.2015 12:48
<p>Odpadová společnost OZO Ostrava již několik let nabízí občanům i firmám pravidelný svoz zeleně jako placenou službu. Letos věnuje svým zákazníkům jeden svoz zdarma. Loni OZO takto obsluhovalo už 3427 nádob na zeleň v celé svozové oblasti. Veškerou svezenou zeleň pak OZO Ostrava zpracovává a vyrábí z ní kvalitní kompost a zeminový substrát. Ty si mohou zájemci zakoupit za velmi příznivé ceny v areálu kompostárny v Ostravě-Hrušově a ve vybraných sběrných dvorech. V případě zájmu zajišťuje OZO Ostrava také jejich přepravu na místo určení zájemce.</p>
PČR - Jak jsme četli „Policejní pohádky“ Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 30.03.2015 13:24
<p>Poslední březnový čtvrtek patřil čtení „Policejních pohádek" napříč Českou republikou. Policisté četli „Policejní pohádky" na zhruba 150 místech země, ve školách, školkách, ale také nemocnici. A na šesti místech se četlo i v Moravskoslezském kraji, kde se „Policejní pohádky" narodily. Na Ostravsku jsme zamířili do školy v Olbramicích.</p>
Informace pro podnikatele Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 11.02.2015 14:18
<p>          </p>
Informace o bezplatném poradenství Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 04.02.2015 16:46
<p>SUBVENTIO, o.s. - <a class="external-link" href="http://www.podanaruka.cz" target="_self" title="">www.podanaruka.cz</a></p>
Starostkou Slezské Ostravy je MVDr. Barbora Jelonková Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.11.2014 12:17
<p>MVDr. Barbora Jelonková /ČSSD/ se stala starostkou Slezské Ostravy. Zvolena byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ve středu 5. listopadu. Pro MVDr. Barboru Jelonkovou hlasovalo 28 z 35 členů zastupitelstva.</p>
Aktualizovaná nabídka nemovitostí k prodeji a pronájmu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 22.10.2014 16:49
<p>Majetkový odbor upozorňuje na nové nabídky a výběrová řízení zveřejněné na webových stránkách</p>
Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 14.10.2014 13:45
<p><b>PROJEKT „VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE S POBYTOVOU AKCÍ PRO RODINY  ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SPRÁVNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU “</b></p> <p><b><b>Městský obvod</b> Slezská Ostrava za finanční podpory Statutárního města Ostravy připravil  v rámci prevence kriminality dětí a mládeže projekt  </b>„Vzdělávací semináře s pobytovou akcí pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit“.</p>
Aktuálně k dění v městském obvodu a v areálu bývalého dolu Petr Bezruč Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 18.09.2014 13:55
<p>Stavební úřad reaguje touto informací na několikeré dotazy občanů k dění v areálu bývalého dolu a množící se dotazy k devastaci staveb řadových garáží na území městského obvodu.</p>
ČD - pronájem prostoru ve výpravní budově Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 30.04.2014 07:50
<p>žst. Ostrava - Kunčice</p>
VZP ČR Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 08.04.2014 06:47
<p>Rádi bychom vyzvali naše pojištěnce k aktivní účasti ve všech nabízených programech Všeobecné zdravotní pojišťovny a k odpovědnému přístupu k péči o své zdraví. Mrzelo by nás, kdyby pouze nedostatek informací měl být příčinou zanedbávání prevence a péče o své zdraví. Je však pouze na Vašem zvážení, jakým způsobem námi zaslané informace využijete k informovanosti Vašich občanů.</p>
Vážení podnikatelé Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 26.03.2014 08:50
<p>touto cestou  bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020</p>
Změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 12.12.2013 06:32
<p>V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dochází v rámci výkonu přenesené působnosti od 1. 1. 2014 k podstatné změně v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí.</p>
Ochrana proti únikům plynů a požárům Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 12.11.2013 08:20
<p>Nebezpečné plyny v domácnosti</p>
Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005 Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 17.06.2013 14:15
<p>kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)</p>
MMO - Informace pro chovatele k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012, Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 27.12.2012 14:33
<p>kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů</p>
Pomoc obětem kriminality v Ostravě Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 03.09.2012 09:05
<p>Pomoc obětem kriminality v našem městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech.</p> <p>Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především právní informace, čerpat psychosociální pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí.</p>
Zpravodaj finančního arbitra 1/2012 Autor: Turčík Lubomír — Poslední změna: Úterý 24.07.2012 11:28
<p>Finanční arbitr jako zákonem zřízený mimosoudní orgán pro rozhodování některých sporů na finančním trhu přináší nejširší veřejnosti svůj nový <b>Zpravodaj finančního arbitra </b>a v něm příběhy a případy, které se staly a které finanční arbitr řešil.</p>
Etický kodex Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 18.06.2012 13:19
<p>Vážení občané,</p> <p>na základě usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, kterým schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, vydal tajemník Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava s účinností od 12.6.2012 rozhodnutí tajemníka č. 3/2012, jehož přílohu tvoří Etický kodex zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do ÚMOb Slezská Ostrava. Tento kodex stanoví standardy chování, vystupování a jednání zaměstnanců, které jsou od nich veřejností očekávány.</p> <p>Cílem je kvalitní uspokojování požadavků občanů a upevnění jejich důvěry vůči všem zaměstnancům zařazeným do ÚMOb Slezská Ostrava. Celé znění Etického kodexu naleznete v příloze.</p> <p> </p> <p>Mgr. Gustav Kuchař</p> <p>tajemník úřadu</p>
INFORMACE PRO OBČANY - agenda pomoci v hmotné nouzi Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 30.11.2011 09:25
<p>Vážení spoluobčané,</p> <p> </p> <p>z důvodu legislativních změn bude agenda pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012 převedena na Úřad práce České republiky. Pro občany našeho městského obvodu bude agendu pomoci v hmotné nouzi zabezpečovat Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě, výplatní místo bude od 1.1.2012 zřízeno na adrese Moravská Ostrava, Husova 7.</p>
Veřejně prospěšné práce – Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 03.10.2011 15:30
<p>V létech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšná práce, který je v rámci Operačního programu <b>Lidské zdroje a zaměstnanost </b>financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.</p>

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »

Vyhledávání v EDB

edb_logo

Odkazy