Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuality pro Slideshow

Poslední změna: Neděle 21.11.2010 21:49
NAŘÍZENÍ VLÁDY - o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 25.04.2016 15:35
<p>Vážení občané,</p> <p>v souvislosti s nájmem obecních bytů si Vás dovolujeme informovat, že dne 1.1.2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související  s užíváním bytu, k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění</p>
Aktuální nabídku volných bytů Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 14.04.2016 13:01
<p><a title="" href="https://plone-slezsk.mmo.cz/cs/radnice/urad/odbor-majetkove-spravy/oddeleni-evidence-majetku/nemovitosti-k-prodeji-a-k-pronajmu" class="internal-link" target="_self">najdete v sekci Občan – Nemovitosti k prodeji a pronájmu.</a></p>
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 13.04.2016 15:55
<p>Příloha:</p> <p><a title="" href="https://plone-slezsk.mmo.cz/cs/o-slezske-ostrave/aktualne/kontrola-technickeho-stavu-a-provozu-spalovaciho-stacionarniho-zdroje-na-pevna-paliva/zveejnnnaweb.strnky.pdf" class="internal-link" target="_self">kontrola</a></p>
Problematika kyberšikany očima ostravských preventistů Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 21.03.2016 09:46
<p>Stále aktuálnější je pro dnešní mládež téma kyberprostoru, a s tím spojené téma kyberšikany mezi žáky a studenty školských zařízení.</p>
Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 21.03.2016 09:43
<p>Jednou ze základních povinností nejen fyzických, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru bezodkladně každý požár.</p>
Péče mobilního hospice sv. Kryštofa Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 21.03.2016 09:37
<p>Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit důstojné prožívání života, aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.</p>
Dopravní terminál Hranečník Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 24.02.2016 14:43
<p>Dne <b>28. února 2016</b> dojde v souvislosti se <b>zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek</b> ze směru od <b>Radvanic a Bartovic</b> i příměstských linek ze směrů od <b>Havířova, Karviné a Orlové</b>.</p>
Rozpočet Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 17.02.2016 16:49
<p>Važení občané, <br />dovolujeme si Vám sdělit, že na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava v části "Radnice" je umístěn rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava, jehož položky se dají otevřít.</p>
Ztratila se border kolie Autor: Turčík Lubomír — Poslední změna: Čtvrtek 21.01.2016 14:33
<p><strong>V Rychvaldě, okres Karviná </strong>se 3.1.2016 ztratila <strong> 5 let stará fenka border kolie, slyšící na jméno Kiba!</strong><br />Pokud byste ji zahlédli či o ní získali jakékoliv informace, zavolejte prosím na telefonní číslo <strong>776655918</strong> nebo napište na email<strong> <a href="mailto:laurins2010@seznam.cz">laurins2010@seznam.cz</a></strong><b><br /> <br /> </b></p>
Ztratil se pes Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 19.01.2016 11:21
<p>v Ostravě-Radvanicích, ulice Těšínská se 17.1.2016 ztratila náše 1,5 roku stará fenka bígla slyšící na jméno Denny!</p>
CETIN - Vyžádejte si zdarma Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 18.01.2016 11:35
<p>Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí</p>
Označování domů - důležitá informace pro občany Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 04.11.2015 08:50
<p>Po provedené namátkové kontrole v městském obvodu bylo stavebním úřadem zjištěno, že mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným nebo orientačním, našly se i případy, kdy označení budovy chybí úplně.</p>
Hornické hroby Slezská Ostrava Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 19.10.2015 07:40
<p>Městský obvod Slezská Ostrava realizuje projekt „Hornické hroby Slezská Ostrava“. Projekt řeší opravu dvou společných hornických hrobů obětem důlních neštěstí v dolech Hermenegilda a Trojice. Oba společné hornické hroby se nacházejí v areálu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Více <a title="" href="https://plone-slezsk.mmo.cz/cs/informacni-rozcestnik/projekty-slezske-ostravy/hornicke-hroby-slezska-ostrava" class="internal-link" target="_self">zde</a>...</p>
Fotbalový klub Tísek Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 29.09.2015 08:53
<p>Tiskové prohlášení výkonného výboru FK Tísek - požár sportovního areálu</p>
Hledáme nové pány! Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 22.09.2015 13:35
<p>Nejsme jen zvířata – jsme členové rodiny! To prozrazuje pohled více než sedmi desítek psů, kteří se těší, že si pro ně přijde nový „páneček“ a společně vytvoří nový domov.  Odchycení pejskové nacházejí svůj dočasný azyl v Útulku pro nalezené psy, který město Ostrava zřídilo v roce 1998 v Ostravě-Třebovicích. V současné době je jeho kapacita 149 kotců.</p>
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pátek 31.07.2015 10:57
<p>Rada městského obvodu 24. Mimořádná Rada městského obvodu Slezská Ostrava<br />ze dne 30.07.2015</p>
Změna provozní doby multifunkčního hřiště v Koblově Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 21.07.2015 10:01
<p>Provozní doba multifunkčního hřiště na ul. Antošovická 105 v Ostravě-Koblově se rozšiřuje a nově umožňuje zájemcům využívat sociální zázemí.</p>
Výzva Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pátek 05.06.2015 12:03
<p>Dovolujeme si požádat občany, aby informovali Úřad městského obvodu Slezská Ostrava o místě nepovolených skládek na území městského obvodu Slezská Ostrava, pokud tuto skutečnost zjistí, a v rámci svých možností tyto skládky vyfotili a fotografie a informace dali k dispozici odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, který informace prověří a zajistí likvidaci skládky.</p>
Upozornění občanům Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 28.05.2015 08:05
<p>Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby občané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je na úřad.</p>
Útulek pro psy má otevřeno Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 28.05.2015 08:00
<p>Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě v útulku. Tímto způsobem jim bohužel někteří majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít nový domov.</p>

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »

Vyhledávání v EDB

edb_logo

Odkazy